Enquête cvte.nl

Met onze website willen we duidelijke informatie geven over onze wettelijke taken. Graag horen we van u of de website die duidelijkheid biedt. Daarom stellen we het zeer op prijs als u onderstaande vragen wil beantwoorden. Hiervoor registreren wij geen persoonsgegevens.
Hartelijk dank,
webredactie College voor Toetsen en Examens
Met welk doel of welke vraag bezocht u www.cvte.nl?
Heeft u die informatie gevonden?
Ja Nee
Is de taak (rol) van het College voor Toetsen en Examens u duidelijk?

Welke informatie mist u eventueel nog?
Hieronder vindt u een aantal eigenschappen. Hoe waardeert u onze website op onderstaande punten?
onoverzichtelijk ***** overzichtelijk
moeilijk taalgebruik ***** makkelijk taalgebruik
onvolledige informatie ***** duidelijke informatie
geheimzinnig ***** transparant
Graag uw toelichting op deze waardering:
Sluit dit aan bij uw beeld van het College voor Toetsen en Examens?

Wij horen graag uw tips voor verbetering van onze website:
De metgemarkeerde velden zijn verplicht.
2019 Q2 0408
Scan om in te loggen
Geldig tot  uur
Vernieuwen